Her engelli bireyin var olan kapasitelerini kullanarak,kendilerini geliştirmesini sağlamaktır.Özel durumlarından kaynaklanan yeterszliklerinin yaşamsal engellerini en aza indirgemek,güçlü yönlerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek kurumun temel çalışma ilkesini oluşturmaktadır.