Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme

Çevremizle (sosyal ve fiziksel) etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanmamız için bize duyu deneyimi kazandıran çeşitli duyu alıcı sistemlerimiz vardır.Bunlar temel olarak görme,işitme,dokunma,koku alma ve tat alma duyu sistemleridir.Bu duyularımız olmasaydı bizler tüm bir yalıtım dünyasında yaşamaya mahkum olacağımız gibi, fikirlerin gelişimine temel oluşturan yaşantılarımızın da olmayacağı nedeniyle düşünme yetisi de var olmayacaktı.Bu beş genel duyu sistemine ek olarak,vücuttan kaynaklanan iki duyu sistemimiz daha vardır.Yerçekimine ve hareketlere duyarlı olup,kasların doğal gerilimine(ton),dengeye ve yerden kalkmaya yardımda bulunan: Vestibüler Sistem; uzayda vücudun durum ve hareketleri hakkında bizi bilinçlendiren ve motor kontrol ile vücut şemasını şekillendiren: Proprioseptif Sistem. Bu sistemler bizim kendi vücudumuzu,içinde bulunduğumuz uzayda ‘ben nerede dururum’ ve ‘dünya nerede başlar’ bağlamında emin kılmayı sağlar.Bu sistemler bunun gibi oturduğumuz ,hareket ettiğimiz ve ayakta durduğumuz,diğer kimselere ne kadar yaklaştığımız ve tehlike hissettiğimizde nasıl korunmamız gerektiği hislerimizi bize duyururlar. İşte duyu bütünlüğü, çevremizle olan bu etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanmamızı sağlamak için az önce bahsettiğimiz duyu alıcı sistemler yoluyla vücudumuz ve çevremizden aldığımız duyuları organize eden nörolojik bir süreçtir.


Duyu Bütünlüğü Bozukluğu Nedir?
Yukarıda bahsettiğimiz nörolojik sürecin bozulduğu bir durumdur.Bu durumda birey ya duyuları almada sorun yaşıyordur ya aldığı duyuları içselleştiremiyordur(anlayamıyordur) ya da içselleştirdiği duyuları onlara nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda organize edemiyor- dur. Birey duyusal yaşantılara karşı ya tepkisizlik içindedir ya da aşırı tepki gösteriyordur. Bu durum bireyin duyusal deneyimlerinin önüne geçerek öğrenmesine ve öğrendiklerini kendi sinir sisteminin el verdiği ölçüde entegre ederek fikir üretmesine ve problem çözmesine engel oluyordur.


Duyu Bütünlüğü Bozukluğunun Belirtileri

 • Erken dönemde emme bozukluğu
 • Sürekli ağlama
 • Eşyalara ve ebeveynlere ilgisizlik
 • Dokunmaya ve seslere karşı hassasiyet
 • Motor gerilik
 • İlerleyen dönemde hiperaktivite ve dikkat bozuklukları
 • Davranışsal problemler
 • İşitme ve konuşma gecikmesi
 • Düşük veya yüksek kas gerilimi ve motor koordinasyon problemleri
 • Amaca yönelik hareketlerin planlanmasında bozukluk(apraksi)
 • Vücut farkındalığının zayıf oluşu ile birlikte postür(duruş)bozukluğu
 • Eşyalara sıkça çarpıp düşme,sakarlık
 • Bozuk yürüme(parmak ucunda yürüme,sarsak yürüme…)
 • Oyuncaklarla nasıl oynayacağını bilememe
 • İnce motor becerilerde zayıflık
Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme