bireysel-egitim
Kurumumuza gelen çocuklarımızın öncelikle uzman kadromuz tarafından değerlendirilmeleri yapılır.Bireylerrin sağlık raporları ve Rehberlik araştırma merkezinden alınan tanıları da dikkate alınarak, uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda, çocuğa uygun eğitim planı çizilir.


 Hizmet Gruplarımız 

bireysel-egitim-2

 • Zihinsel Engelliler
 • Gelişimsel ve Psikomotor Gerilikler
 • Down Sendromu
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk

– A Tipik Otizm
– Otizm
– Çocukluk Disintegratif Bozukluğu
– Rett Sendromu
– Asperger Sendromu

 • Cerebral Palsy
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları
 • Duygu ve Davranış Bozuklukları

Eğitim Programlarımız

bireysel-egitim-1 

1- Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

 • Bilişsel Hazırlık Becerileri
 • Dil Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri
 • Günlük Yaşam Becerileri
 • Matematik
 • Özbakım Becerileri
 • Psikomotor Beceriler
 • Sosyal Hayat
 • Toplumsal Yaşam Becerileri
 • Türkçe (Okuma Yazma Çalışmaları)

2- Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

 • Alıcı Dil Becerileri
 • Taklit Becerileri
 • Yönerge Takip Becerileri
 • Eşleme Becerileri
 • Günlük Yaşam Becerileri
 • İfade Edici Dil Becerileri
 • Matematik
 • Motor Becerileri
 • Okuma Yazma
 • Oyun ve Müzik Becerileri
 • Öğrenmeye Hazırlık
 • Özbakım Becerileri
 • Sosyal Beceriler